Jos (61) voetbalt niet meer, maar dat komt door een scheurtje in zijn achillespees. Na 8 dagen zat hij alweer op de wielrenfiets.

Het Liesbreukcentrum Limburg

Het Liesbreukcentrum Limburg is een initiatief van de chirurgen uit het Laurentius Ziekenhuis Roermond om de kwaliteit en service voor patiënten met een liesbreuk te verbeteren.

In veel ziekenhuizen is liesbreukchirurgie nog steeds een “ondergeschoven kindje”. Veel chirurgen verrichten af en toe een liesbreukoperatie, maar er zijn maar weinig chirurgen die zich hier echt op toeleggen. Dit terwijl de resultaten van een operatie beter zijn als een chirurg een bepaalde operatie vaker doet. In het LiesbreukCentrumLimburg heeft één chirurg zich speciaal toegelegd op liesbreukchirurgie bij kinderen. Twee anderen hebben zich gespecialiseerd in de minimaal invasieve behandeling van liesbreuken bij volwassenen.

Onze specialiteit is dan ook de kijkoperatie, ofwel de “laparoscopische Totaal Extraperitoneale Plastiek”. Als het kan, opereren we u bij voorkeur via deze methode. Dit heeft als voordeel, dat u na de operatie minder pijn heeft en sneller uw normale werkzaamheden weer kunt hervatten. Bovendien houdt u vrijwel geen littekens over van een dergelijke operatie.

v.l.n.r. Jacco MJ van Unen, Jeroen Heemskerk, Jeroen WA Leijtens

Wat zeggen anderen over ons?

Als LiesbreukcentrumLimburg.nl zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om de zorg voor u verder te verbeteren.

Wij denken op dit moment zeer goede kwaliteit en service te bieden, maar zorg kan natuurlijk altijd beter. En verschillende mensen kunnen verschillend denken over de kwaliteit van de aangeboden zorg. Het is dan ook erg interessant om te zien hoe anderen over ons denken en schrijven. We hebben een rondgang gemaakt langs instellingen die zich kritisch bezig houden met de kwaliteit van zorg.

Het Laurentius Ziekenhuis heeft van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van liesbreuken gekregen.

Het hebben van het TopZorg predicaat laat volgens Menzis zien dat het ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de patiënt centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie.

Voor patiënten met een liesbreuk is het van belang dat ze snel worden geholpen. Daarom worden deze patiënten in het Laurentius Ziekenhuis geholpen in dagbehandeling. Voor patiënten die dat willen, is het vaak mogelijk om binnen het "one-stop liesbreukprogramma” het polikliniekbezoek, de screening door de anesthesist, de opname, operatie en ontslag allemaal op dezelfde dag te plannen. Dit bespaart de patiënt veel tijd en onnodige bezoeken aan het ziekenhuis.

Menzis zorgverzekeringen

Menzis heeft afspraken gemaakt met ziekenhuizen en zelfstandigbehandelcentra, gebaseerd op de hoogste kwaliteitseisen die er op dit moment voor liesbreukoperaties zijn. Kwaliteit, snelheid en goede informatie voor u als patiënt staan centraal. U kunt er dus op rekenen dat u goed en snel geholpen wordt in een Topzorg ziekenhuis. Het LiesbreukcentrumLimburg.nl in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond is het enige ziekenhuis in Limburg dat het Keurmerk Topzorg heeft gekregen voor de behandeling van uw liesbreuk in 2011, 2012 én 2013.

De consumentenbond

In de gezondgids juni/juli 2011 van de consumentenbond is een heel artikel gewijd aan de operatieve behandeling van liesbreuken. De verschillen tussen de open operatie en de kijkoperatie kwamen hierin uitgebreid aan bod. Een kijkoperatie biedt grote voordelen omdat hierbij de wonden kleiner zijn, de patiënt minder pijn heeft na de operatie en hij sneller herstelt. Ook de noodzaak tot specialisatie binnen de groep chirurgen kwam in dit artikel uitgebreid aan de orde. Mede gezien de uitgebreide ervaring van de chirurgen, de hoge kwaliteit van de operatie en de goede service aan patiënten werd het Laurentius ziekenhuis Roermond hier genoemd als een van de voorlopers op het gebied van liesbreukchirurgie.

Dr. Yep

Dr Yep is een onafhankelijk adviseur binnen de gezondheidszorg. Doelstelling van deze organisatie is de kwaliteit van zorg te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door de kwaliteit van zorginstellingen en zorgaanbieders inzichtelijker te maken. Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is door deze organisatie zowel in 2011 als in 2012 uitgeroepen tot beste ziekenhuis in Limburg. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.