Behandeling: Lichtenstein vs Stoppa vs TEP vs TAPP vs TREPP

Er zijn veel verschillende behandelmethoden ontwikkeld om een liesbreuk te verhelpen. Dé ideale operatietechniek bestaat niet, iedere techniek heeft voor- en nadelen. Bovendien is iedere patiënt anders, dus wat voor de één goed werkt, kan voor een andere patiënt geen goede oplossing zijn.

In het Liesbreukcentrum Limburg worden operatietechnieken toegepast die zeer uitgebreid onderzocht zijn en waarvan onomstotelijk bewezen is dat ze tot goede resultaten leiden. Recent wordt ook een nieuwere techniek toegepast namelijk de TREPP methode. Omdat dit een recente ontwikkeling is, is er nog geen jarenlang onderzoek verricht naar deze TREPP methode. Medisch inhoudelijk is de TREPP methode qua ingreep hetzelfde als de TEP methode, alleen wordt de operatie met 1 klein sneetje in de lies uitgevoerd en niet met de kijkoperatie.

Dit zijn de verschillende operatiemethodes:

  1. de open methode volgens de Lichtensteinplastiek
  2. de open methode volgens Stoppa
  3. de TEP-methode, een kijkoperatie volgens de laparoscopische Totaal Extraperitoneale Plastiek
  4. de TAPP-methode, een kijkoperatie volgens de laparoscopische TransAbdominale Preperitoneale Plastiek
  5. de TREPP methode, een open methode waarbij de ingreep zelf vergelijkbaar is met de TEP kijkoperatie. De benadering is open via 1 kleinere snee.

Bij al deze technieken wordt er vanuit gegaan, dat de liesbreuk ontstaat door verzwakking en uitrekking van de buikwand. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld zwaar tillen, veelvuldig hoesten of persen en door gewichtstoename. Een goede behandeling van uw liesbreuk, vereist dat de buikwand weer versterkt wordt. Dit kan het beste gebeuren met behulp van een kunststof matje. Het soort materiaal (lichtgewicht polypropyleen of polyester) maakt de kans op pijnklachten zo klein mogelijk. De plek waar het matje precies wordt geplaatst en de manier waarop, verschillen echter.

In Nederland wordt de open techniek volgens Lichtenstein nog steeds het meest gebruikt en vaak gezien als de gouden standaard. De nieuwe richtlijn van de Europese Vereniging voor (lies-)breukchirurgie (European Hernia Society) werd in 2009 gepubliceerd in het blad “Hernia”. Hierin staat, dat de open Lichtensteinplastiek en de laparoscopische TEP op dit moment de twee beste operaties lijken te zijn. Beide technieken zijn relatief veilig en kunnen goed toegepast worden.

Alle liesbreukoperaties, zowel Lichtenstein, TEP als TAPP, gebeuren normaal gesproken in dagopname. U komt ’s ochtends naar het ziekenhuis en ’s middags of ’s avonds gaat u weer naar huis. Voor oudere patiënten of patiënten met een uitgebreide medische voorgeschiedenis kan het echter soms verstandiger zijn, langer in het ziekenhuis te blijven. Dat zal op de polikliniek voorafgaand aan de operatie worden besproken. Ook als u na de operatie veel last heeft van pijn of bijvoorbeeld misselijkheid na de narcose, kan het zijn dat u een dag langer in het ziekenhuis blijft.

De Lichtenstein-operatie

Voordeel van de open Lichtenstein-operatie is, dat deze kan worden verricht onder lokale verdoving. Met een lokale verdoving wordt met behulp van enkele spuitjes alleen het gebied in de lies verdoofd. U bent gewoon wakker en kunt tijdens de operatie naar een muziekje luisteren of wat praten met de verpleeg kundige naast u. Nadeel is, dat u soms wel iets kunt voelen van de verdovingsspuiten of van de operatie. Als u dit tijdig aangeeft, kunnen we uiteraard gewoon bijverdoven.

Als u kiest voor een regionale verdoving, krijgt u een ruggenprik. Hiermee wordt het hele gebied vanaf uw navel tot aan uw tenen verdoofd. U bent gewoon wakker en kunt tijdens de operatie naar een muziekje luisteren of wat praten met de verpleegkundige naast u. De kans dat u toch nog wat voelt is vrijwel te verwaarlozen. Zou dat wel gebeuren, dan kan altijd nog wat lokale verdoving worden toegevoegd of kan alsnog voor algehele verdoving worden besloten.

Als u kiest voor een operatie onder narcose, wordt u kunstmatig in slaap gehouden. Voordeel is dat u niets mee krijgt van de operatie. U hoort, ziet of voelt er niets van. Nadeel is, dat sommige patiënten misselijk of “katerig” kunnen zijn na een narcose. Voor oudere patiënten in een slechtere conditie is narcose soms een (te) zware belasting en kan geadviseerd worden te kiezen voor een andere verdovingstechniek. Voor patiënten die liever géén narcose ondergaan, heeft de Lichtensteinoperatie dus de voorkeur.

Operatie volgens Stoppa

Dit is een open operatiemethode, die wordt toegepast als er sprake is van een hele grote liesbreuk of bij een voorgeschiedenis van meerder liesbreukoperaties. Deze ingreep is uitgebreider dan de Lichtenstein methode en hiervoor gaat u onder narcose. Er wordt net als bij de andere ingrepen een kunststof matje geplaatst ter versteviging van de buikwand.

Operatie via de TEP-methode

De kijkoperatie leidt echter tot significant minder pijn en een sneller postoperatief herstel. Met name zenuwpijn wordt vaak gezien na een klassieke Lichtenstein operatie (circa 15% na 5 jaar volgens grote studies) terwijl de kans hierop significant kleiner (maar niet helemaal afwezig) is bij een kijkoperatie. De TEP heeft de voorkeur:

  • bij hersteloperaties na een eerdere open liesbreukoperatie
  • indien een snel herstel na de operatie belangrijk of wenselijk is
  • bij actieve, werkende patiënten omdat die na de operatie sneller weer aan het werk kunnen
  • Bij patiënten met een dubbelzijdige liesbreuk (omdat tijdens het opereren van één zijde, automatisch al een groot gedeelte van de operatie aan de andere kant wordt verricht)
  • bij de behandeling van vrouwen (omdat de kans op een tegelijk aanwezige dijbeenbreuk relatief groot is).

In het Liesbreukcentrum Limburg adviseren wij u de TEP-operatie als dat kan. Wij denken dat in principe al onze patiënten wel gebaat zijn bij een sneller herstel en minder pijn na de operatie. Indien bij patiënten de TEP-operatie niet geschikt is, zal een alternatief moeten worden gezocht. Dat kan een klassieke open Lichtenstein-operatie zijn, of een TAPP-kijkoperatie.

Operatie via de TAPP-methode

Soms zijn er patiënten die niet in aanmerking komen voor een TEP-operatie omdat dat technisch niet goed haalbaar lijkt (vanwege eerdere operaties bijvoorbeeld), maar wel de voorkeur geven aan een kijkoperatie onder narcose boven een open Lichtensteinoperatie. In die situatie kan worden overwogen om een TAPP operatie te verrichten. Technisch is een dergelijke operatie iets lastiger uit te voeren en de operatieduur is dan ook iets langer. Uw chirurg kan samen met u bespreken wat de verstandigste operatiekeuze voor u is.

Operatie via de TREPP-methode

Omdat dit een recente ontwikkeling is, is er nog geen jarenlang onderzoek verricht naar deze TREPP methode. Medisch inhoudelijk echter is de TREPP methode qua ingreep hetzelfde als de TEP methode, echter de operatie wordt uitgevoerd met 1 klein sneetje in de lies, zonder de kijkoperatietechniek. Voor deze ingreep kan u kiezen voor een ruggenprik of algehele narcose, net zoals bij de Lichtenstein methode. Lokale verdoving is minder gewenst omdat we een laag dieper opereren dan bij de Lichtensteinmethode. Indicaties voor de TREPP methode zijn dezelfde als bij de Lichtensteinmethode. Een grote breuk die tot scrotaal loopt is minder geschikt.

Wilt u zien of u in aanmerking komt voor een "One-stop" liesbreukbehandeling waarbij polikliniek afspraak, anesthesie screening en de operatie allemaal in één bezoek plaatsvinden? Bekijk deze vragenlijst.

Het kan zijn dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor een "One-stop" behandeling. Of u voldoet wel aan de criteria, maar u wilt eerst eens kennismaken met de chirurg op de polikliniek en daarna de voor- en nadelen van een operatie rustig thuis kunnen overdenken voordat u besluit tot een operatie over te gaan. In dat geval is het beter een reguliere afspraak te maken op de polikliniek. Wilt u liever eerst een reguliere afspraak maken op de polikliniek om daarna in alle rust een operatie te overdenken? Neem contact op met ons.