⇠ Informatie over een liesbreuk

Een afspraak en dan?

Nadat u een “One-stop”-afspraak heeft gemaakt, krijgt u de bevestiging van de afspraak en alle benodigde formulieren thuisgestuurd. Indien u de Anesthesie-vragenlijst nog niet had ingevuld, krijgt u deze ook thuis opgestuurd. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst thuis invult en meeneemt naar uw afspraak in het ziekenhuis.

Het is belangrijk dat u nuchter bent voor de ingreep om braken rondom de ingreep te voorkómen. Onderstaande afspraken gelden voor u:

  1. Tot uiterlijk 6 uur voor de opname mag u nog vast voedsel eten.
  2. Tot uiterlijk 2 uur voor de opname mag u nog heldere vloeistoffen drinken (zoals water, appelsap en thee). Het gebruik van koffie, bouillon, melk- koolzuurhoudende of vruchtvleeshoudende dranken is niet toegestaan.

Het verloop van uw afspraak

  • U meldt zich op het afgesproken tijdstip (meestal tussen 08:30 en 09:30) aan het loket op de polikliniek chirurgie (route 48). Op de polikliniek wordt u door de chirurg of assistent-chirurg onderzocht om de diagnose liesbreuk te bevestigen. Wij streven ernaar om waar mogelijk dit onderzoek te laten plaatsvinden door de chirurg die ook ’s middags de operatie zal verrichten zodat u uitgebreid tijd heeft om vragen te stellen.
  • Vervolgens loopt u naar de preklinische screening (route 108 op de eerste verdieping). Hier wordt u geïnformeerd op welke afdeling u wordt opgenomen en wat u verder kunt verwachten van de opname. Tevens heeft u hier een gesprek met de anesthesist om na te gaan of uw conditie inderdaad goed genoeg is om een narcose veilig te ondergaan.
  • Hierna gaat u naar de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Meestal zal dit op B1 of B2 zijn. Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de operatie. Horloges, sierraden en piercings moet u uit- en afdoen. U wordt aangeraden geen waardevolle sierraden of portemonnee mee te nemen naar het ziekenhuis.
  • In de middag wordt u vanaf de verpleegafdeling naar het operatiecomplex gebracht. Te verwachten is dat dit tussen 13:30 (voor de eerste patiënt) en 16:00 (voor de laatste patiënt) zou moeten gebeuren. Een exact tijdstip is niet te geven omdat dit van veel factoren afhankelijk is. Op de voorbereidingskamer krijgt u een infuus waardoor de narcose gegeven kan worden. De operatie zelf duurt gemiddeld circa 20 minuten. In principe wordt altijd een kijkoperatie verricht, tenzij er goede redenen zijn om een andere operatietechniek te gebruiken.
  • Op de recovery-afdeling heeft u alle tijd om rustig bij te komen van de narcose. Als het goed met u gaat kunt u na ongeveer een uur were terug naar de verpleegafdeling.
  • Op de verpleegafdeling wordt gecontroleerd of u goed herstelt. Als u niet misselijk bent, u heeft gegeten en u heeft geplast, dan mag u weer dezelfde dag naar huis. Een afspraak voor poliklinische controle krijgt u mee.
  • De eerste week wordt u geadviseerd geen zware inspannende zaken te verrichten. Normale bezigheden zoals wandelen, fietsen, traplopen en auto rijden mogen één dag na de operatie weer hervat worden als uw lichaam dit toestaat. Luister hierbij goed naar uw eigen lichaam. Zware lichamelijke belasting en sport kunnen het best een á twee weken worden uitgesteld.
Snelle liesbreukingreep door onze specialisten met meer dan 2000 liesbreuk ingrepen ervaring per specialist. Minder pijn en kleinere littekens!