⇠ Informatie over een liesbreuk

Na de operatie

Na de ingreep verblijft u eerst op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent en zich goed voelt, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Mocht u veel pijn hebben, misselijk zijn of andere klachten hebben, geef dat dan tijdig aan bij de verpleegkundige.

Wanneer er bloed of wondvocht uit de wond komt, zal de verpleegkundige zonodig een extra verband aanbrengen. Één dag na de ingreep mag u de pleisters verwijderen. Als u voldoende hersteld bent, weinig of geen pijn voelt, gegeten en gedronken heeft, en u geplast heeft mag u weer naar huis. In de regel is dat een paar uur nadat u geopereerd bent.


Houd er rekening mee dat u tot 24 uur na de operatie niet zelf mag deelnemen aan het verkeer. U zult er dus voor moeten zorgen dat iemand u komt ophalen uit het ziekenhuis. Ook moet u ervoor zorgen dat er de eerste nacht na de operatie iemand bij u thuis is die voor u kan zorgen.

Nazorg

Pijn

Tijdens de operatie wordt pijnstillend middel achtergelaten in het gebied waar geopereerd is. Toch kan het voorkomen dat dit gebied na de operatie nog wat pijnlijk is. Daarom krijgt u volgens een vast schema pijnstilling toegediend, maar schroomt u niet aan te geven wanneer u daar onvoldoende baat bij heeft. Na de ingreep zal de buikwand wat pijnlijk zijn, net als bij stevige spierpijn. Dit is met paracetamol tabletten meestal goed te behandelen.

De eerste week is het raadzaam het wondgebied wat te ondersteunen met uw hand, met name bij drukverhoging (hoesten, persen).

Mannen kunnen tot 12 weken na de operatie last hebben van pijnlijke testikels. Wanneer u na 12 weken nog steeds pijn heeft, adviseren wij u contact op te nemen.
Bij een kijkoperatie (TEP ingreep) wordt de buikholte gevuld met kooldioxidegas. Dit is nodig om een goed overzicht te krijgen in de buik. Dit gas kan het middenrif enigszins prikkelen, waardoor u na de operatie gedurende enkele dagen pijnlijke schouders kunt hebben. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, dit verdwijnt vanzelf. 

Eten en drinken

Na de operatie mag u weer voorzichtig beginnen met eten en drinken. Het kan zijn dat u een zwaar of kriebelig gevoel achter in de keel heeft. Dat komt waarschijnlijk door het buisje dat tijdens de operatie in de keel is geplaatst voor de beademing. Deze keelirritatie verdwijnt vanzelf binnen een paar dagen.

Wondverzorging

De operatiewondjes worden gesloten met oplosbare hechtingen. Deze hoeven dus niet verwijderd te worden. Mochten de wondjes thuis nog wat nagebloed hebben, dan mag u de pleister na één dag vervangen door een schone pleister. U gaat hiermee door tot de wond droog, dicht en schoon is en geen vocht meer verliest. Meestal is dit binnen 3 dagen.

Bloedverdunners 

Na de ingreep mag u meteen weer starten met u bloedverdunners, tenzij de chirurg aangeeft dat dit niet gewenst is.

Controle
Na vijf weken krijgt u een telefonische afspraak met  de verpleegkundige van de polikliniek chirurgie. Indien er klachten zijn mag u zelf deze afspraak omzetten in een controle afspraak.

Complicaties

Complicaties, zoals bloedingen (haematoom) en infecties, treden bij deze veel voorkomende operatie weinig op. Een bloeduitstorting kan ontstaan direct of binnen enkele dagen na de operatie. U kunt dit herkennen aan een donkere blauwe verkleuring in de buurt van het operatiegebied. Dit is een normaal verschijnsel na deze operatie.

De verkleuring kan uitzakken naar het gebied van de lies, of lager naar het bovenbeen of naar de schaamlippen bij de vrouw en naar het scrotum  en penis bij de man. In zeldzame gevallen wordt het gehele scrotum  donkerblauw tot zwart van kleur. Dit verdwijnt binnen enkele dagen tot weken.

Omdat in het operatiegebied een aantal zenuwen lopen en bij de man ook nog de zaadstreng, kunnen deze weefsels beschadigd raken.  Bij een irritatie van de zenuw spreken we van neuralgie. Deze complicaties treden gelukkig niet vaak op. De consequentie van schade aan een zenuw kan zijn gevoelloosheid of soms juist een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied. Het gevolg van schade aan de zaadstreng zelf of een bloedvat daarvan kan zijn het kleiner en gevoelloos worden van de zaadbal.

Ondanks dat het resultaat van de operatie goed lijkt te zijn, kan het voorkomen dat na verloop van tijd bij een klein aantal van de geopereerde patiënten op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat (een recidief breuk). Hoe zo'n recidief breuk moet worden hersteld, wordt door de behandelend chirurg met u besproken. Meestal is er weer een operatie nodig.

Herstel

U kunt nog enige tijd hinder ondervinden van het operatiegebied.

In principe kunt u een dag na de operatie uw dagelijkse activiteiten weer hervatten. Als u zich niet forceert en u probeert niet ‘door de pijn heen te gaan’, mag u alle activiteiten ondernemen waar u zich goed genoeg voor voelt. Luisteren naar uw eigen lichaam is het belangrijkste advies. U zult merken dat u uw activiteiten steeds meer kunt hervatten. U mag één dag na de operatie gewoon douchen. Zwemmen en baden raden wij u af tot de wondjes genezen zijn. 

Autorijden is mogelijk als u uw been goed en pijnloos kan gebruiken. Sporten en tillen mogen wel, zo lang er geen pijn in de lies optreedt.

U kunt weer beginnen met werken als u zich goed genoeg voelt.

Meestal is dat binnen een week wel het geval. Voor zware lichamelijke arbeid en lichamelijk belastende sporten adviseren we om twee weken de activiteiten te beperken. De één herstelt snel, de ander heeft meer tijd nodig. Luister goed naar uw lichaam en pas hierop uw activiteiten aan.

Zorg voor een soepele stoelgang: drink voldoende, gebruik laxerende voeding (bijvoorbeeld ontbijtkoek, bruin brood, zwarte pruimen en zo). Gebruik zo nodig de voorgeschreven laxeermiddelen. Zorg daarnaast voor voldoende lichaamsbeweging. 

Ongerust?

Bij problemen als een nabloeding, koorts, hevige pijn, roodheid enzovoort, kunt u contact opnemen met ons ziekenhuis. Dit kan:

  • tijdens kantooruren poli chirurgie, tel. (0475) 382732,
  • buiten kantooruren Spoedeisende Hulp, tel. (0475) 382254.
Snelle liesbreukingreep door onze specialisten met meer dan 2000 liesbreuk ingrepen ervaring per specialist. Minder pijn en kleinere littekens!